| Wnioskowanie o pożyczkę

Jakie są sposoby weryfikacji tożsamości klienta przy pożyczce ratalnej?

Weryfikacja tożsamości pożyczkobiorcy jest nieodłącznym elementem, wszelkiego rodzaju kredytów, w tym pożyczek ratalnych. Instytucje bankowe stworzyły wiele narzędzi, które wspierają czynności sprawdzające, jest to zarówno prawdomówność  wnioskującego o chwilówkę jak i oszacowanie czy nałożenie na wnioskodawcę dodatkowego zobowiązania nie przerośnie jego możliwości finansowych. Na chwilę obecną można wyróżnić kilka sposobów weryfikacji tożsamości klienta przy pożyczce ratalnej m.in.:

  • Weryfikacja za pomocą dowodu osobistego
  • Przelew weryfikacyjny
  • Kontomatik
  • Weryfikacja telefoniczna
  • Instantor

Wypełniając wniosek o pożyczkę najprawdopodobniej poproszony zostaniesz o podanie numeru i serii swojego dowodu tożsamości. Dodatkowo możesz zostać poproszony o przesłanie skanu wyżej wymienionego dokumentu w celu potwierdzenia, iż dane podane we wniosku pochodzą rzeczywiście z Twojego dowodu i czy są zgodne z informacjami w nim zawartymi. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku pożyczek ratalnych online.  W sytuacji pożyczek zawieranych w instytucjach pozabankowych, wystarczy okazanie samego dokumentu. Jeśli skan będzie potwierdzał dane zawarte we wniosku pożyczkowym, Twoja weryfikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Przelew weryfikacyjny

Każda osoba starająca się o szybką pożyczkę ratalną online spotyka się  z tego typu weryfikacją. Wnioskodawca zazwyczaj zostaje poproszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego z konta, którego jest prawnym i jedynym właścicielem.  Kwoty niezbędne do wykonanie tej operacji bankowej wahają się od 1 gr do 1 zł.  Gdy Twój przelew wpłynie na konto firmy pożyczkowej, zostanie wdrożona procedura weryfikacji danych zawartych we wniosku i tych dotyczących Twojego konta bankowego. Jeśli dane będą tożsame, wówczas weryfikacja przebiegnie pozytywnie.

Weryfikacja danych za pomocą Kontomatika

Kontomatik to innowacyjna aplikacja z branży finansowej, pozwalająca na weryfikację tożsamości klienta online. Jest to najszybsze narzędzie do weryfikacji  pożyczkobiorcy niezbędne, gdy staramy się o pożyczkę ratalną przez Internet. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu instytucje pozabankowe, mogą w łatwy i przejrzysty sposób weryfikować naszą zdolność kredytową, sprawdzać historię bankową oraz wiarygodność osoby ubiegającej się o pożyczkę. Na  podstawie zgromadzonych w ten sposób danych, placówki pożyczkowe mogą określić, czy dana osoba jest  dla nich dobrze rokującym klientem.

Niektóre firmy pożyczkowe oferują pożyczkę na telefon. Warunkiem takiej weryfikacji jest posiadanie telefonu komórkowego z zarejestrowaną na nas kartą sim.  Pożyczkodawca za pośrednictwem rozmowy telefonicznej zweryfikuje naszą tożsamość. Prosząc o podanie danych z dowodu osobistego, instytucje pozabankowe mogą sprawdzić czy dany numer telefonu należy do osoby składającej wniosek o pożyczkę. W późniejszym czasie pożyczkodawca często korzysta z podanego numeru kontaktowego w celu informacji dotyczącej przebiegu weryfikacji naszej tożsamości oraz przyznania pożyczki.

Weryfikacja za pomocą Instantora

Instantor to darmowa dla klienta usługa, umożliwiająca wgląd do Twojego rachunku bankowego bez uprzednio wykonywanego przelewu weryfikacyjnego. Usługa jest bezpieczna. Przyśpiesza znaczny sposób weryfikacje danych oraz oszacowanie zdolności kredytowej. Użycie tego typu usługi skraca proces weryfikacji, co wiąże się z  otrzymaniem gotówki już w kilka minut po złożeniu wniosku. Proces weryfikacji  kończy się w momencie otrzymania decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia  naszego  wniosku. Warto w odpowiedni sposób dobrać wysokość zobowiązania adekwatną do naszych zdolności finansowych co w znacznym stopniu skróci czas  oczekiwania  a pieniądze pojawią się na koncie już w kilka minut.